Радиационен мониторинг

  • Системи и инструменти за регистрация, измерване, анализ и наблюдение на радиоактивни материали и лъчение (прочети повече »»» )
  • Дейности по регистриране, мониторинг, изследване, защита, деактивация, обезопасяване  на радиоактивни материали и лъчения(прочети повече »»» )
  • Инструменти и консумативи за радиационни, ядрени научни и индустриални  изследвания (прочети повече »»» )
  • Мониторинг на параметри на околната среда (прочети повече »»» )   
  • Радиационен контрол на метален скрап (прочети повече »»» )