УСЛУГИ

Канбера Пакард България има непоколебим ангажимент към своите клиенти – за качество, за предоставяне на реални решения на проблемите, за да се посрещнат или да се надвишат всички очаквания. Ние правим това чрез партньорство с нашите клиенти – с участието на тези партньори във всички аспекти от разработването на продукта до крайния монтаж на текущата услуга. Нашата широка продуктова гама е подходяща, за да предоставят цялостни решения на много от важните предизвикателства и бързи отговори на непрекъснато променящия се свят.

РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ

МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ

ТЕСТ ЗА ХЕРМЕТИЧНОСТ НА РАИ

ОБУЧЕНИЯ

ИНСТАЛИРАНЕ И МОНТАЖ

СЕРВИЗ