НАЧАЛО

“Канбера Пакард България” ЕООД е компания, която се е отдала на ядрената общност за повече от две десетилетия. Компанията е водещ доставчик на иновативни и икономически ефективни ядрени решения за измерване, използвани за поддържане на безопасността на персонала, оценка на здравето на работещите с ядрени съоръжения и защита на населението и околната среда. Нашите служители са фокусирани върху осъществяването на най-добрата ядрена технология за вашата работа.

“Канбера Пакард България” ЕООД е основана през 1992 г., като дъщерна компания на “Canberra Packard Central Europe” Gmbh. – Австрия: търговско-инженерингова компания специализирана в продажби и изграждане на цялостно завършени системи и решения в областта на:

  • системи и инструменти за регистрация, измерване, анализ и наблюдение на радиоактивни материали и лъчение
  • дейности по регистриране, мониторинг, изследване, защита, деактивация, обезопасяване  на радиоактивни материали и лъчения.
  • медицински системи за Радиотерапия и Ядрена Медицина
  • инструменти и консумативи за радиационни, ядрени научни и индустриални  изследвания.
  • мониторинг на параметри на околната среда.

“Canberra Packard Central Europe” има  офиси в Австрия, Беларус, България, Чехия. Унгария, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Украйна.

“Канбера Пакард България” ЕООД е лицензирана за работа с източници на йонизиращи лъчения от Агенцията за Ядрено Регулиране / АЯР/;

Лицензия номер: 04020/15.06.2012

Компанията е сертифицирана по стандарт за качество ISO9001:2000