ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОНИКА И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

CANBERRA

Mirion Technologies

Алфа и Гама спектрометрични системи, Ядрена Електроника

 

 Инструменти за радиационен мониторинг

F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC. (F&J)

Въздушни пробовземни устройства, Аерозолни и йодни филтри

RADOSYS

 Системи за Пасивно измерване на Радон и Неутрони

Т N E Spa

 Гама Портални Монитори

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

PTW

Клинична дозиметрия, Контрол на качеството в рентгеновата диагностика.

Xstrahl

 GULMAY Medical

Рентгенови терапевтични и калибрационни  системи

     ViewRay

MRIdian MRI-Guided Radiation Therapy

TEMA Sinergie

Нуклеарна медицина, радиотерапия, медицинска физика

Capintec

 Дозови Калибратори, Нуклеарна медицина

BEBIG

AUTIMO Block cutters for Radiotherapy

EURORAD

EUROPROBE Radioguided Surgery

UJP PRAHA

 

                  Телегама терапевтични облъчватели,

                   Рентгенови Симулатори

                   Софтуер за планиране и Верификация

LABTHERMICS

Hyperthermia Systems

METRON

Quality Assurance на Електромедицинско оборудване

БИОТЕХНОЛОГИИ

PERKIN ELMER
Life Science

Течносцинтилационни анализатори, Liquid Handling, бета и гама броячи, Microplate Reader
(former Packard Bioscience)

BIOSCAN

PET/ядрено медицинско оборудване, оборудване за  медицинска физика и молекулярна биология

КАЛИБРОВЪЧНИ СТАНДАРТИ

EUROSTANDARD CZ

Производство на радиоактивни стандарти с разнообразна форма и приложение