Обучения

Нашето техническо обслужване и помощен персонал в Канбера смятат, че качеството на обучение е съществен елемент на цялостна успешна реализация за измерванията в областта на Нуклеарната и Радиационна безопасност. За тази цел, ние разработихме широк набор от стандартни програми за обучение по теми, вариращи от основите за откриване на радиация до използването на нашите най-усъвършенствани продукти.

Ние се надяваме да направим Вашето обучение с Канбера продуктивно и приятно!