Сервиз

Канбера Пакард България е организация на глобални услуги и предлага решения и опит, които обръщат изключително внимание на вашите нужди за измервания в областта на Нуклеарната и Радиационна безопасност. Нашите експерти предоставят оперативна помощ, техническа помощ и консултантски услуги на много места по света.  

Канбера е световна организация, която може да Ви предостави голямо разнообразие от оборудване, включително ISOCS системи, целотелесни системи, различни видове гама системи, оборудване за медицината и мобилни системи за извършване на специализирани измервания. Нашият екип също може да Ви помогне с оптимизиране на използването на това оборудване, за да постигнете вашите радиологични цели.