ЛИТЕРАТУРА

Канбера може да ви осигури литература за широк спектър от информация за нашите продукти и услуги, като се започне от подробни технически спецификации за информация за основни категории продукти и различни приложения за нашите продукти. Ние можем да ви осигурим:

  • Ръководства за работа
  • Технически характеристики на предлаганото от нас оборудване
  • Каталози на различни продукти в областта на Нуклеарната и Радиационна безопасност
  • Брошури

Ако имате нужда от каквато и да е информация, моля свържете се с нас.

Тук има линкове на някой публикации свързани с продуктите и услугите които предлагаме:

1. Библията на радиационните измервания Knoll, Radiation Detection and Measurement 

2. IAEA TRS-398 Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry based on Standards of Absorbed Dose to Water

2. Литература свързана с измерване на йонизиращи лъчения в медицината PTW Related Literature