ЛИТЕРАТУРА

Канбера Пакард България може да ви осигури литература за широк спектър от информация относно нашите продукти и услуги, като се започне от подробни технически спецификации и информация за основни категории продукти и различните им приложения. Ние можем да ви осигурим:

  • Ръководства за работа
  • Технически характеристики на предлаганото от нас оборудване
  • Каталози на различни продукти в областта на Нуклеарната и Радиационна безопасност
  • Брошури

Ако имате нужда от каквато и да е информация, моля свържете се с нас.

Тук ще намерите линкове на някой публикации свързани с продуктите и услугите, които предлагаме:

1. Библията на радиационните измервания: Glenn F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, Third Edition

2. IAEA TRS-398 Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry based on Standards of Absorbed Dose to Water

3. Литература свързана с измерване на йонизиращи лъчения в медицината PTW Related Literature