ПРОДУКТИ

Предлаганите от Канбера Пакард България продукти са в следните областти:

  ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОНИКА И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Гама спектрометрични системи, Ядрена Електроника

Инструменти за радиационен мониторинг

Фотометри, Станции за контрол на околна среда

Системи за Пасивно измерване на Радон и Неутрони

Гама Портални Монитори

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ
    Клинична дозиметрия

Рентгенови терапевтични и калибрационни  системи

Брахитерапия

Нуклеарна медицина, радиотерапия, медицинска физика

Устройства за имобилизация и защита на пациента в радиотерапията

QA в Радиотерапията и Рентгеновата диагностика

Телегама терапевтични облъчватели

Рентгенови Симулатори

Софтуер за планиране и Верификация

БИОТЕХНОЛОГИИ

Течносцинтилационни анализатори

 Бета и гама броячи

PET/ядрено медицинско оборудване, оборудване за  медицинска физика и молекулярна биология

КАЛИБРОВЪЧНИ СТАНДАРТИ

Производство на радиоактивни стандарти с разнообразна форма и приложение