Magnitude of the unit of Gray / ICRU report No. 90


For original English version , please view it online

Magnitude of the unit of Gray / ICRU report No. 90

Уважаеми Партньори,

Съгласно  ICRU report 90 : Референтните стойности за Air Kerma по Cobalt-60 са намалени с  0.7 %. 

Calibrations at PTW-Freiburg are being done with reference to this new standard from Friday, September 20, 2018. This results in the calibration factor differing from earlier calibrations by about this amount. Further information please find in the ICRU abstract.

For questions regarding this calibration at PTW please contact Dr Holger Georg under holger.georg@ptw.de.

Kindest  regards,

Axel

ICRU abstract

Home | Products | PTW News | THE DOSIMETRY SCHOOL | Impressum

Linkedin Youtube

We sent out this message to all existing PTW-Freiburg customers.

If you want more information about our privacy policy, please visit this page.

If you no longer wish to receive these emails, simply click on the following link Unsubscribe.

©2018 PTW-Freiburg. All rights reserved.

Гама и алфа спектрометри за измерване на източници на йонизиращи лъчения

Един от най-популярните методи за количествен и качествен анализ на гама излъчващи нуклиди е Гама Спектрометричният анализ.

Целта на гама-спектрометричния анализ е идентифициране на съдържащите се в дадена проба радионуклиди и определяне на тяхната активност на базата на спектъра (енергията) на излъчените от измерваната проба гама кванти:

Типичен спектър измерен с HPGe детектор - MCA 8192 channels

Типичен спектър измерен с HPGe детектор – MCA 8192 channels

Типичен спектър на Co-60 и Co-57 измерен със сцинтилационен детектор LaBr - MCA 2048 channels

Типичен спектър на Co-60 и Co-57 измерен със сцинтилационен детектор LaBr – MCA 2048 channels

________________________________________________________________

 Един от най-популярните методи за количествен и качествен анализ на Алфа излъчващи нуклиди е Алфа Спектрометричният анализ:Спектър на алфа източник измерен във вакуумна камера

Спектър на алфа източник измерен във вакуумна камера

 

Обучение – ONLINE

Можете да научите от тук  повече за йонизиращите лъчения, дозиметрията и радиометрията в областта на метрологията. Запознайте се с основните на калибрирането, проверката и изпитването на типа на средствата за измерване в областта на йонизиращите лъчения (дозиметри, йонизационни камери, радиоактивни източници, радиометри, спектрометри и др.)

Работни места

Канбера Пакард България” ЕООД търси да назначи:  

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК НА ИЗМЕРВАТЕЛНА И РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА
Офис София

Основни изисквания:
 •  Висше техническо или средно специално образование.
 •  Стаж по специалността минимум 2 години.
 •  Шофьорска книжка.
 •  Лична организираност, отговорност и взискателност към себе си.
 •  Ползването на английски език е желателно.
Допълнителни изисквания:
 • Опит в електрониката, измервателната  апаратура.
 • Задълбочени компютърни умения.
 • Познания в облата на физиката.
 • Стаж на подобна позиция във фирма за измервателна и/или рентгенова техника е предимство.
Необходими документи:
 •   Автобиография.
 •  Диплом за завършено образование.
 •  Документи за допълнителна квалификация.
 •  Препоръки.
 •  Актуална снимка.

Контакти:

гр. София, София 1680, ул.”Т. Каблешков” 61, вх Б ап 19
 Tel: +359(2) 9589477  Fax: +359(2) 9589480
e-mail: office@cpbg.net

Евгени Цанков