Български Институт по Метрология

 

Dosimetry5

 

 

Лаборатория “Дозиметрия”, Еталонна  уредба IM8/P         Dosimetry4

 

 

 

 

 

Лаборатория “Дозиметрия”, дозиметър “UNIDOS”

Activity1        Spectrometry3

 

 

 

Лаборатория “Активности”, Газопроточен пропорционален брояч LAPC 096

 

 

 

Лаборатория “Спектрометрия”, Спетрометрична система “CANBERRA”