Системи и инструменти за регистрация, измерване, анализ и наблюдение на радиоактивни материали и лъчение