Дейности по регистриране, мониторинг, изследване, защита, деактивация, обезопасяване на радиоактивни материали и лъчения