Тест за херметичност на РАИ

  • Тест за херметичност на радиоактивни източници и контейнери  

Определянето на нефиксираното замърсяване се извършва по метода на намазките. При провеждането на изпитвания чрез натриване трябва да се има предвид използваната техника, инструментариумът и прилаганият натиск, тъй като използваният метод може да не осигури достатъчно добра възпроизводимост на резултатите.

Изпитване чрез натриване с влажен тампон

Натрива се външната повърхност на закрития източник (или на контейнера/оборудването) с тампон от филтърна хартия или друг подходящ абсорбиращ материал, напоен с течност, която не разяжда повърхността на източника и която при условията на това изпитване се счита способна да отстранява всички следи от налично радиоактивно замърсяване. Определя се активността отложена върху тампона.

Изпитване чрез натриване със сух тампон

Това изпитване може да бъде приложено в случаите, когато не е подходящо използването на влажен тампон например източници с висока активност или при повторни проверки. За да се проведе изпитването се натриват всички външни повърхности на закрития източник (или на контейнера/оборудването) със сух тампон (напр. от филтърна хартия). Определя се активността на тампона.

При изпитванията чрез натриване е важно да се достигне до най-близките до източника достъпни повърхности (или повърхности и процепи, където е възможно изтичане от контейнера/оборудването, в което е разположен РАИ).  

Използваните методи за изпитване за херметичност се извъшват съгласно стандарта БДС ISO 9978:2002.