Обучение – ONLINE

Можете да научите от тук  повече за йонизиращите лъчения, дозиметрията и радиометрията в областта на метрологията. Запознайте се с основните на калибрирането, проверката и изпитването на типа на средствата за измерване в областта на йонизиращите лъчения (дозиметри, йонизационни камери, радиоактивни източници, радиометри, спектрометри и др.)