Видове дозиметри

Препоръчани дозиметри, радиометри или комбинирани уреди:

                   InSpector™ 1000   

 

Radiagem™-2000/4000             

              Berthold LB 123 D