Обучение – ONLINE

Можете да научите от тук  повече за йонизиращите лъчения, дозиметрията и радиометрията в областта на метрологията. Запознайте се с основните на калибрирането, проверката и изпитването на типа на средствата за измерване в областта на йонизиращите лъчения (дозиметри, йонизационни камери, радиоактивни източници, радиометри, спектрометри и др.)

Работни места

Канбера Пакард България” ЕООД търси да назначи:  

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК НА ИЗМЕРВАТЕЛНА И РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА
Офис София

Основни изисквания:
 •  Висше техническо или средно специално образование.
 •  Стаж по специалността минимум 2 години.
 •  Шофьорска книжка.
 •  Лична организираност, отговорност и взискателност към себе си.
 •  Ползването на английски език е желателно.
Допълнителни изисквания:
 • Опит в електрониката, измервателната  апаратура.
 • Задълбочени компютърни умения.
 • Познания в облата на физиката.
 • Стаж на подобна позиция във фирма за измервателна и/или рентгенова техника е предимство.
Необходими документи:
 •   Автобиография.
 •  Диплом за завършено образование.
 •  Документи за допълнителна квалификация.
 •  Препоръки.
 •  Актуална снимка.

Контакти:

гр. София, София 1680, ул.”Т. Каблешков” 61, вх Б ап 19
 Tel: +359(2) 9589477  Fax: +359(2) 9589480
e-mail: office@cpbg.net

Евгени Цанков

Видове дозиметри

Препоръчани дозиметри, радиометри или комбинирани уреди:

                   InSpector™ 1000   

 

Radiagem™-2000/4000             

              Berthold LB 123 D